POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewROWEROWY SZLAK PIELGRZYMKOWY "MIEJSCA MOCY"

Szlak rowerowy "Miejsca Mocy" łączy miejsca kultu religijnego, sanktuaria maryjne oraz inne, ważne obiekty sakralne zlokalizowane w województwie świętokrzyskim. Został wytyczony w 2007 roku z inicjatywy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dofinansowaniu z budżetu powiatu włoszczowskiego i gminy Secemin.


Oznakowanie: szlak żółty z logo szlaku - zarysem kościoła
Długość: 584,5 km w woj. świętokrzyskim,
w tym 79,0 km przez powiat włoszczowskiObiekty na szlaku rowerowym "Miejsca Mocy" w woj. świętokrzyskim:

Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Kielcach - Kalwaria Świętokrzyska w Morawicy - Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach - Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie - Sanktuarium Matki Bożej Młodzawskiej - Sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej w Wiślicy - Sanktuarium Chrystusa Ukrzyżowanego w Pacanowie - Kościół pw. św. Idziego i Mikołaja w Zborówku - Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Sulisławickiej - Kościół pw. Świętej Trójcy w Bogorii - Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego (Święty Krzyż) - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Królowej Polski, Matki Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie - Godowie - Kapliczka na Wykusie - Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Floriana w Wąchocku - Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej - Sanktuarium Matki Boskiej Wychowawczyni w Czarnej - Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznie - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Sanktuarium Matki Boskiej Włoszczowskiej - Kościół pw. św. Floriana i Wniebowzięcia NMP w Czarncy - Kościół pw. św. Katarzyny i Jana Ewangelisty w Seceminie - Kościół pw. św. Małgorzaty w Moskorzewie - Sanktuarium Matki Bożej "Płaczącej" w Dzierzgowie - Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie - Małogoszcz (otoczony kultem krucyfiks) - Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bolminie - Sanktuarium Matki Boskiej Piekoszowskiej - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach.


Wśród 30 przystanków na szlaku "Miejsca Mocy" w województwie świętokrzyskim
7 znajduje się w powiecie włoszczowskim. Są to:Przystanek 19       Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie


Budowę kościoła w 1643 r. rozpoczął biskup Mikołaj Szyszkowski, jednakże ukończono ją dopiero w 1680 r. dzięki staraniom Mikołaja i Teresy Podolskich. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się obraz Madonny z Dzieciątkiem, najprawdopodobniej namalowany w 1. pół. XVI w. i przywieziony do Oleszna w 1680 r. Liczne wota świadczą o nadzwyczajnych właściwościach uzdrowicielskich wizerunku. Obraz został przyozdobiony koronami w 1833 r. Po kradzieży koron w 1983 r., ponownej koronacji dokonano w 1985 r.Przystanek 20      Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie


Kościół wzniesiony w stylu gotyckim ok. 1360 r. z fundacji arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego. Pierwotny, drewniany kościół św. Wojciecha i obecna świątynia pełniły funkcje kolegiaty w istniejącej tu w latach 1306-1818 siedzibie Archidiakonatu Kurzelowskiego. Wewnątrz zobaczymy spiżową chrzcielnicę z 1414 r. oraz ciekawe rozwiązanie architektoniczne budowli - wsparcie żeber sklepienia nawy na jednym, centralnym filarze. Częściowo zachowała się kamienna dekoracja otworów okiennych i drzwiowych. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica typu obronnego z XVII/XVIII w.Przystanek 21      Sanktuarium Matki Bożej Włoszczowskiej


Świątynia we Włoszczowie rozbudowana została z kaplicy powstałej w 1647 r. Kaplicę tę wzniesiono w miejscu wielu cudownych objawień Najświętszej Marii Panny. Źródła podają, iż np. 27 maja 1642 r. Matka Boża w towarzystwie św.św. Józefa i Joachima ukazała się 9-letniej dziewczynce. Miejsce, w którym objawiała się Matka Boża zaczęło być tłumnie odwiedzane; gromadzący się tam, rozmodleni ludzie doznawali wielu cudownych uzdrowień. Dziś otaczany kultem obraz Matki Bożej Włoszczowskiej, opiekunki dzieci i rodzin, znajduje się w ołtarzu głównym kościoła. 3 czerwca 2007 r. odbyły się uroczystości, podczas których na skronie Jezusa i Maryi nałożono korony papieskie.
Uwaga: Aby dotrzeć do Sanktuarium Matki Bożej Włoszczowskiej należy udać się ulicą Sienkiewicza do Rynku.Przystanek 22      Kościół pw. św. Floriana i Wniebowzięcia NMP w Czarncy


Kościół powstał w latach 1640-59. Ufundowany został przez hetmana Stefana Czarnieckiego. Prochy fundatora przewieziono i złożono w tutejszej świątyni po oficjalnej ceremonii pogrzebowej, która miała miejsce w 1665 r. w Warszawie, w obecności króla Jana II Kazimierza Wazy i rycerstwa. W kościele znajduje się także wiele pamiątek po hetmanie, m.in. drzwi metalowe pochodzące z nieistniejącego już zamku Czarnieckich w Czarncy, chrzcielnica z herbem Czarnieckich (Łodzią), krzyż srebrny - dar ślubny Zofii i Stefana, stare księgi i dokumenty. Natomiast w kaplicy znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z ołtarza polowego Czarnieckiego.
Uwaga: We wsi Żelisławiczki skręcamy w prawo, w kierunku Czarncy. Do miejsca prowadzą znaki czerwonego szlaku rowerowego.Przystanek 23      Kościół pw. św. Katarzyny i Jana Ewangelisty w Seceminie


Kościół został wzniesiony w 1402 r. z fundacji Piotra Szafrańca herbu Stary Koń. W latach 50. XVI w. Stanisław Szafraniec zamienił go na zbór kalwiński i rozbudował. Pamiątką tych czasów jest epitafium ministra zboru Grzegorza Brocha z 1601 r. oraz ślad zamurowanego portalu (na północnej stronie budowli), przez który wg tradycji Szafraniec miał wjeżdżać konno do zboru. Obecnie bryła kościoła prezentuje styl gotycki, wyjątkiem jest barokowy szczyt fasady.Przystanek 24      Kościół pw. św. Małgorzaty w Moskorzewie


Kościół w stylu gotyckim wzniesiony został ok. 1380 r. przez podkanclerzego koronnego Klemensa z Moskorzewa herbu Pilawa. W 2. poł. XVI w. Moskorzewscy zamienili go w zbór kalwiński. W wyniku bitwy pod Szczekocinami, rozegranej 6 czerwca 1794 r. na pobliskich polach wsi Chebdzie, kościół i plebania uległy pożarowi. W latach 1892-1906 świątynia została gruntownie przebudowana przez Potockich. Współcześnie nad kruchtą znajduje się okazała kwadratowa wieża o czterech kondygnacjach. Wewnątrz zobaczymy barokowy ołtarz główny z 1. poł. XVIII w. z rzeźbą św. Małgorzaty oraz kamienne epitafia z XVI i XVII w.Przystanek 25      Sanktuarium Matki Bożej "Płaczącej" w Dzierzgowie


Obecny kościół wybudowany został w latach 1903-11. W świątyni znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany przez nieznanego artystę w stylu wschodnim. Źródła podają, iż od 22 lipca 1664 r. przez 3 dni z oczu Matki Boskiej płynęły łzy. Od ponad 300 lat do słynącego łaskami obrazu Matki Bożej "Płaczącej" Dzierzgowskiej przybywają rzesze pielgrzymów, a kościół jest obecnie regionalnym sanktuarium maryjnym. Wyrazem wdzięczności parafian za dotychczasowe łaski było ufundowanie monstrancji i koron dla Maryi i Dzieciątka.Przed każdym z "Miejsc Mocy" jest tablica informacyjna

Szczegółową mapę szlaku wraz z opisem miejsc można zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej w Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42.


Ulotka z mapką i opisem "Miejsc Mocy" powiatu włoszczowskiego stanowiła dodatek do ostatniego "Echa Powiatu Włoszczowskiego". Można ją również otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej w Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42 lub w Wydziale Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.


Opracowano na podstawie: Szlak rowerowy "Miejsca Mocy" mapa turystyczna województwa świętokrzyskiego w skali 1:200 000, ROT Województwa Świętokrzyskiego.


POWRÓT

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster