POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewLeśna Ścieżka Dydaktyczna
"Poznajemy las"

Leśna Ścieżka Dydaktyczna "Poznajemy las" została utworzona w 2005 roku przez Nadleśnictwo Włoszczowa. Znajduje się przy Szkółce Leśnej w Koniecznie. W 2007 roku wyposażono ją w taras widokowy, drewniane kładki, ławki i stoły. Na ścieżce o długości 3,5 km znajduje się XIV przystanków wyposażonych w tablice informacyjne o florze i faunie ziemi włoszczowskiej.


Przystanki na Leśnej Ścieżce Dydaktycznej

I przystankiem jest wiata edukacyjna z punktem edukacji leśnej oraz Leśna Izba Edukacyjna. Punkt edukacji leśnej utworzono w 2001 roku. Do 2004 roku był to niewielki, ogrodzony żerdziami, fragment terenu bezpośrednio przylegający do szkółki, wyposażony w 15 tablic z opisami i fotografiami o tematyce przyrodniczej, zestaw ław i stołów oraz miejsce na ognisko. Obecnie jest tu drewniana wiata edukacyjna ze stołami, ławkami, murowany kominek, tablice o tematyce leśnej oraz mapa Leśnej Ścieżki Dydaktycznej. Leśna Izba Edukacyjna została otwarta w 2008 roku. To doskonałe miejsce na poznanie przyrody. W budynku jest sala wyposażona w szereg pomocy dydaktycznych, m.in. książki, albumy, filmy, tablice edukacyjne, sprzęt multimedialny. Przystanek ten położony jest przy szlaku rowerowym "Lasami dookoła Włoszczowy".
II przystanek to Szkółka Leśna założona w 1987 roku. Na powierzchni 9,63 ha znajduje się 9 kwater z uprawami sadzonek drzew przeznaczonych na własny użytek i do sprzedaży detalicznej.Z tablicy informacyjnej na III przystanku "Las świeży" możemy dowiedzieć się o glebach lasu świeżego, składzie gatunkowym drzewostanu i obszarze jaki zajmuje ten rodzaj lasu w skali kraju.Na przystanku IV o nazwie "Uprawa leśna na siedlisku boru mieszanego wilgotnego" opisane są fazy rozwojowe drzewostanu.


Wiedzę na temat roślinności poszczególnych warstw lasu zdobędziemy na przystanku V "Struktura pionowa lasu, piętra roślinne w lesie".
Drewniany taras z widokiem na bagno znajduje się na przystanku VI "Siedlisko bagienne, bagno". Występują tu charakterystyczne gatunki roślin bagiennych takie, jak: żurawina błotna, wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna, mchy torfowe, płonnik zwyczajny, turzyca pospolita, bagno zwyczajne, borówka bagienna.
Przy przystanku VII o nazwie "Znaczenie lasu w produkcji drewna - zasadność wycinania lasu, celowość ekonomiczna tego procesu - wprowadzenie podszytów w lesie" znajduje się tablica zatytułowana "Drewno - produkt doskonały". Możemy się z niej dowiedzieć m.in. o warstwach z jakich składa się pień drzewa.
Miejscem odpoczynku może być przystanek VIII "Ochrona lasu, miejsce ochrony lasu w całokształcie gospodarki leśnej" przy którym są drewniane ławki i stoły. Z tablic uzyskamy informacje o mrówkach i budowanych przez nie mrowiskach oraz o tym, czym jest remiza w lesie.
Przystanek IX "Bór bagienny na torfowisku wysokim" dostarczy nam informacji o procesie powstawania torfowiska oraz o roślinności porastającej torfowisko i bór bagienny.
(Uwaga!!! Do tego miejsca nie prowadzi żadna ścieżka. Aby się tu dostać, należy przejść przez rosnące tu licznie krzaczki jagód).
Na przystanku X "Podział powierzchniowy lasu, linie podziału powierzchniowego, słupek oddziałowy, numeracja, mapa leśna" możemy zapoznać się z funkcjami podziału powierzchniowego, wyglądem słupków oddziałowych i miejscami ich ustawiania.
Wśród myśliwych na samicę bażanta mówi się kura, a na samca jelenia - byk. Inne przykłady gwary łowieckiej i ciekawostki o dzikach, sarnach, lisach, bobrach, jeleniu szlachetnym przeczytamy na tablicach znajdujących się przy przystanku XI "Zwierzyna leśna, gospodarka łowiecka w lasach". Jest tu również ławka drewniana, a kilka metrów dalej paśnik dla zwierząt.

Drewniana kładka poprowadzona przez podmokły teren lasu prowadzi obok przystanku XII "Procesy naturalnego wydzielania się drzew, rola drewna martwego w ekosystemie leśnym". Z tablicy zatytułowanej "Zmurszały pień" dowiemy się o tym, że drzewo stanowi schronienie i dostarcza pokarmu drobnym zwierzętom, owadom i mikroorganizmom nawet po śmierci. Jego pień zostaje przetworzony, a składniki które kiedyś drzewo pobierało, by rosnąć, wracają do gleby użyźniając ją.


Przystanek XIII "Nora borsuka" to miejsce z opuszczoną norą, w której prawdopodobnie mieszkał borsuk. Na tablicy przeczytamy o budowie nory i sposobie urządzenia legowiska przez to zwierzę.


Przy przystanku XIV "Płody runa leśnego: jagody, poziomki, grzyby - ważnym źródłem dodatkowych przychodów miejscowej ludności i zachętą do rekreacyjnego spędzania wolnego czasu" zlokalizowane są dwie tablice z informacjami o grzybach jadalnych oraz owocach leśnych: poziomkach, jeżynach, jagodach i żurawinach.


POWRÓT

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster