POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewEPIDEMIE


Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała.

Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu poprzez:

 1. Spożycie zakażonej żywności lub wody.
 2. Kontakt z chorym człowiekiem.
 3. Wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.

Jak chronić siebie i najbliższych:

 1. Wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznej.
 2. W czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu.
 3. Nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana, nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych
 4. Nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli.
 5. Po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja).
 6. Nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej.
 7. nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł.
 8. Zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.

Oznaki epidemii:

 1. Wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów.
 2. Brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób.
 3. Wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).

Oznaki epidemii, która może być działaniem bioterroru - świadomej działalności człowieka:

 1. Duża liczba niewyjaśnionych zachorowań, w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym.
 2. Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób.
 3. Nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju.
 4. Jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie.
 5. Nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność.
 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster