POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewPOWODZIE


Czy wiesz że:

 1. Powódź to jedno z najczęściej występujących, naturalnych niebezpieczeństw.
 2. Powódź może wystąpić, gdy kilka dni wieją silne, sztormowe wiatry z kierunków północnego, północno-zachodniego i zachodniego. Wówczas wiatry wdmuchują te masy wód do jezior, cieków wodnych, rzek, kanałów melioracyjnych itp. mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem tzw. "cofki wód morskich". Wówczas poziom wód podnosi się do stanów niebezpiecznych i grozi wystąpieniem poprzez wały lub inne urządzenia melioracyjne lub ochronne. Zjawisko to ma najczęściej miejsce w okresach jesienno-zimowych i zimowo-wiosennych.
 3. Oprócz powodzi spowodowanej "cofką wód morskich" może również dojść do powodzi powodowanych takimi czynnikami jak: długotrwałe opady, szybkie, gwałtowne topnienie śniegów, tworzenie się zatorów lodowych lub duże przybory wód spływających z gór i łączących się rzek.
 4. Najgroźniejsze powodzie mogą mieć miejsce wówczas, gdy wyżej wymienione czynniki powodziotwórcze nałożą się na siebie i wystąpią jednocześnie.

Przygotuj się do powodzi, zanim ona nastąpi:


 1. Posiadaj sprawny sprzęt przydatny w czasie zagrożenia powodziowego:
  • radioodbiornik bateryjny,
  • latarki elektryczne,
  • zapasowe baterie do radia i latarek,
  • inny sprzęt oświetleniowy jak świece i lampy,
  • latarnie naftowe z zapasem nafty, zapałki, zapalniczki itp.
 2. W czasie zagrożenia powodzią radioodbiornik ustaw na programy lokalne i słuchaj komunikatów, do których dostosuj postępowanie. Już dziś zapisz sobie częstotliwości lokalnych i miejscowych rozgłośni radiowych.
 3. Odwiedź swoje władze lokalne tj. w swój urząd gminy, miasta i spytaj się o to:
  • jakie zagrożenie może wystąpić w twoim miejscu zamieszkania,
  • jak zorganizowana jest ewakuacja ludzi i zwierząt gospodarskich,
  • jakie są drogi ewakuacji, gdzie są miejsca przyjęć ludzi i zwierząt,
  • jakie sposoby (metody) alarmowania będą zastosowane podczas powodzi np. syreny, dzwony kościelne, komunikaty radiowe lub inne sygnały,
  • kto jest wyznaczony do pomocy przy załadunku zwierząt hodowlanych na środki transportu do ewakuacji.
 4. Przekaż rodzinie jak ma się zachować na wypadek zagrożenia powodzią:
  • gdzie i jak ma się ewakuować,
  • zrób listę telefonów i adresów rodziny, gdzie możesz szukać pomocy lub gdzie będzie "puszka kontaktowa",
  • pokaż, gdzie się znajdują główne wyłączniki instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej,
  • jak zabezpieczyć mieszkanie, dom i obejście przed powodzią i grabieżą.
 5. Przygotuj zestaw rzeczy przydatnych w czasie ewakuacji do 30-50 kg na osobę, takie jak:
  • śpiwory, koce,
  • dokumenty, wartościowe rzeczy,
  • zapasowe ubranie, buty,
  • zestaw apteczny pierwszej pomocy, apteczka samochodowa,
  • zapas żywności na 3 doby,
  • zestaw sztućców.
 6. W domu:
  • przygotuj flagi koloru: białego, czerwonego i niebieskiego,
  • przygotuj zapasowe źródło oświetlenia i radioodbiornik bateryjny,
  • zgromadź zapasy wody pitnej i żywności,
  • przenieś wszystkie przygotowane na górne kondygnacje domu.
 7. Jeżeli mieszkasz w gospodarstwie:
  • przygotuj zapas paszy dla zwierząt gospodarskich na 3 doby,
  • przenieś zapasy żywności i pasz na górne kondygnacje,
  • zgromadź dodatkowe zapasy wody pitnej - przeznaczone dla zwierząt,
  • przygotuj pozostawione bydło do ewakuacji na wyżej położone miejsca,
  • porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji - wybierz, wytypuj najwartościowsze sztuki.
 8. Za pośrednictwem rozgłośni radiowych oraz miejscowych telewizji kablowych będą podawane komunikaty związane z powodzią, prowadzonymi akcjami ratunkowymi przeciwpowodziowymi, o ewakuacji i innych przedsięwzięciach wykonywanych w danej sytuacji. Działaj zgodnie z treścią tych komunikatów.

Co robić, w czasie zagrożenia powodzią:

 1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny, miejsca. Nie czekaj na wezwanie do ewakuacji, w miarę możliwości ewakuuj się sam (ewakuacja samorzutna), pamiętaj o uzyskaniu zgody od terenowej administracji samorządowej. Ewakuuj się zgodnie z wytycznymi władz lub służb przeciwpowodziowych gmin.
 2. Jeżeli władze lokalne ogłoszą ostrzeżenie powodziowe i przewidziany jesteś do ewakuacji kierowanej, bądź przygotowany wraz z rodziną do ewakuacji. Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji.
 3. Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe rzeczy na wyższe pietra domu. Wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.
 4. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową, wodociągową.
 5. W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą po wcześniejszym wysterylizowaniu płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
 6. Napełnij bak samochodu, ciągnika paliwem.
 7. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute, skażone.
 8. Jeżeli woda przemieszcza się szybko, nie chodź na obszarach zalanych wodą. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
 9. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 10. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 11. Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 12. Jeżeli zostanie wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych, np. do układania lub wypełniania worków z piaskiem, pomagaj - od tego zależy bezpieczeństwo twojego gospodarstwa.
 13. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

UWAGA !!!
WYMACHUJĄC W CZASIE POWODZI KOLOROWĄ FLAGĄ LUB KAWAŁKIEM MATERIAŁU,
MOŻESZ PROSIĆ O POMOC:

Chcesz opuścić miejsce w którym jesteś
Potrzebna pomoc medyczna
Prosisz o jedzenie i wodę


ZNAKI SYGNALIZACYJNE STOSOWANE DLA PILOTÓW ŚMIGŁOWCÓW:

Potrzebna pomoc medyczna
Potrzebna pomoc (YES)
Niepotrzebna pomoc (NO)


PAMIĘTAJ !!!
KAŻDY POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO BYCIA SAMOWYSTARCZALNYM
NA OKRES 3 DNI I ZDOLNYM DO UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY SOBIE I INNYM. Co należy zrobić po powodzi:

 1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych. Mogą być one pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych lub mogą być skażone np. benzyną, ropą lub innymi produktami ropopochodnymi, różnymi nieczystościami, nieoczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia!
 2. Bądź ostrożny gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu, ciągnika czy innego pojazdu.
 3. Miej zawsze włączone radio bateryjne w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego. Słuchanie radia pomaga też rozładować stres związany z zaistniałą sytuacją.
 4. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 5. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 6. Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 7. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 8. Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
 9. Dopilnuj, aby instalacje domowe elektryczne, gazowe i wodno- kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 10. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami.
 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster